Haqqında Müflisləşmə Korporativ Bərpa — Norveçəhatə edir və ümumi məsələlər: bərpası və edilir, o cümlədən məsələlər baş verən zaman, şirkət maliyyə sıxıntısı yaşayır, variantları yenidən qurulması edilir, vergi əməkdaşlarının, transsərhəd məsələlər, qrupların və islahat — otuz bir yurisdiksiyalarda. Əgər bilmək istəyirsinizsə, varmı bu fəsildə ölkənin mövcud əvvəlki redaksiyada müflisləşmə korporativ bərpa mətbuatda və ya PDF-formatda, bizimlə əlaqə saxlayın burada yazmaq çox faydalıdır, çünki bu təklif quş göz müxtəlif yurisdiksiyalarda.

Təşəkkür edirəm gözəl təşəbbüsünü