Nümunələr üçün»Norveç barolar birliyi»və onu necə istifadə etməkİngilis dili üçün nümunələr Norveç barolar, — o, rayon filialının rəhbəri Norveç barolar