Qətl (norveç qanun) Norveç hüquqşünaslarNorveç aktı həlak ola bilər və ya öldürmə, qəsdən adam öldürmə və ya qətl nəticəsində, səhlənkarlıq

Ötenazi fəal müzakirə olunur, Norveç

Bəzi qruplar bəyan ediblər ki, bu olmalıdır-qanuni hallarda zərər çəkmiş şəxs yerləşir ağlı başında və tam dərk edərək, ki, o, ya xahiş olunur.

Aktlar ötenazi, lakin var, qeyri-qanuni və müalicə olunacaq kimi hər hansı digər formada yardım intihar