Təmin edilməsi, məlumatların qorunması Norveç — qlobal uyğunluq Xəbərlərİdarə üzrə məlumatların qorunması hüququna malikdir araşdırmaq şikayət və digər hallarda öz təşəbbüsü ilə

Bundan başqa, şəxsi həyatın pozulmasına, qanun, qoya bilər inzibati cərimə maksimum on dəfə milli sığorta baza məbləğinin ki, hazırda təxminən

Nəzarətçi məlumat ola bilər kompensasiya subyekti məlumatların hər hansı vurulan zərər, o cümlədən maddi və mənəvi zərər vurulmuşdur