Bu konvensiya ilə Rusiya Federasiyası arasında Norveç Krallığı ikiqat vergitutmanın aradan qaldırılması haqqında və vergidən yayınmanın qarşısının alınması. ‘

Rusiya Federasiyasının hökuməti və hökumət Norveç Krallığının bağlamaq istəyərkən haqqında konvensiya ikiqat vergitutmanın aradan qaldırılması və vergidən yayınmanın qarşısının alınması münasibətdə vergi gəlirləri və kapitalı, habelə yardım məqsədi ilə iqtisadi əməkdaşlıq, iki ölkə arasında. Bu Konvensiya tətbiq vergilər üzrə gəlir və kapital adından razılığa gələn digər Dövlətin və ya onun regional və ya regional hakimiyyət orqanlarının asılı olmayaraq üsulu onların tutulması. Bütün vergilər, yığımlar ilə məcmu gəlirin ümumi məbləğinin kapital və ya ayrı-ayrı elementləri gəlir və ya kapitalın, o cümlədən gəlir vergisi təcrübəsi özgəninkiləşdirilməsi daşınar və ya daşınmaz əmlak, kimi baxılır vergiləri gəlir və kapital. VII) üçün yerli vergi ilə