dəyər Kembric lüğət ingilis dili

(Müəyyən»mülki hüquq»Kembric qabaqcıl şagird lüğət Tezarus nəşriyyat Kembric universitetinin) (müəyyən anlayışlar»vətəndaş hüququ»Kembric akademik məzmun lüğət Kembric universitetinin) imla, oxu, yazı, hesab, coğrafiya, tarix, qrammatika, və fiziologiya var subyektləri, bir qayda olaraq tədris olunur Bu nümunələr Kembric ingilis korpusu və mənbələrdən online Hər hansı bir fikir, nümunələr təmsil fikrini Kembric lüğət redaksiyada ya nəşriyyatının Kembric universitetinin Rusiya və ya onun filiallarının, o hesab edir ki, bir sıra məsələləri həll etmək lazımdır, daha kəskin, gender bərabərliyi və proqram genişləndirmək və dərinləşdirmək üçün onların əlaqələrin təşkilatları ilə-eyni xaricdə