Geri gəlir vergisi üzrə dividendlər imtiyazlı səhmlər — norveç vergi administrasiyasının

Kimi xarici səhmdar tutursunuz məhdud vergi məsuliyyəti Norveçə səhm dividendlər aldınız norveç şirkətləri. Adətən norveçin olmalıdır iyirmi beş faizi vergisi üzrə dividendlər imtiyazlı səhmlər. Vergi dərəcəsi aşağı ola bilər hesabına vergi müqavilələrinin və ya norveç vergi qanunvericiliyinin. Əgər hüququna maliksiniz daha aşağı vergi dərəcəsi daha dərəcəsi çıxılır dividendlərin siz iddia geri azn vergisi. Yalnız səhmdarları olan, sərfəli alanlar, dividend, iddia edə bilər geri gəlir vergisinin. Şirkət qiymətləndirir, öz fiziki şəxslərin gəlir vergisinin, ərizə verilməsi yolu ilə fiziki şəxslərin gəlir vergisi üzrə dividendlər imtiyazlı səhmlər. Şirkət aça bilər düzəliş manatdan üç ay sonra verilməsi haqqında bildiriş və artıq otuz bir dekabr