Haqqında iddia hesab edilməsi, mülkiyyət, misal yazı iddia ərizəsinin

Bir növü mülki hüquq olan mülkiyyət hüququ Bu, real-hüquqi və məcburi vəsait Birinci (real-hüquqi) aşağıdakı daxildir: iddia hüququnun tanınması haqqında ərizə, mülkiyyət, iddia ərizəsi (ərizə) aradan qaldırılması məqsədilə müxtəlif hüquqi pozuntuları ilə əlaqədar olmayan məhrum etmə, əmlak, habelə qaytarılması haqqında iddia mülkiyyət hüquqlarının əlindən qanunsuz sahibliyindən. Digər bir qrup vasitələri daxildir hüquqi öhdəlikləri Bu, zərərin əvəzinin ödənilməsi haqqında iddia mülkiyyətçisinə əmlakın tələbi (iddiası) qaytarılması barədə əsassız olaraq alınan əmlak və ya digər əmlakın, həmçinin qaytarılması tələbinə əmlakı üzrə icarə müddəti qurtardıqdan sonra və ya digər məqsədlər. İddia ilə bağlı mülkiyyət hüquqlarının yazılı iddiaçının-mülkiyyətçinin olan və ya olmayan bilən müəyyən əmlak