İştirakçıları norveç bank bazarında

İştirakçılar Norveç bank bazarında dəyişir iri universal bankların fəaliyyət göstərən hər iki topdan və pərakəndə qədər kiçik özəl təşkilatlar. Bank sisteminin, yəni faktiki ödəniş sisteminin yüksək dərəcədə avtomatlaşdırılmış kompyuterləşdirilmişdir. Norveçin bank sistemi ibarətdir on yeddi kommersiya banklarının, əmanət bankları və az sayda təmin edən maliyyələşdirmə konkret məqsədlər. Digər əsas maliyyə institutları, ipoteka şirkətləri, maliyyə müəssisələri və sığorta şirkətləri. İdarəetmə, maliyyə nəzarəti Norveç nəzarət edir, bütün banklar və digər maliyyə müəssisələri Norveç. Haqqında qanun kommersiya, bank fəaliyyəti haqqında Qanun Əmanət bankı haqqında qanun maliyyələşdirilməsi və maliyyə institutlarının tənzimləyən bank fəaliyyəti. Norveç bu məsələdə dönüş edib və qaydaları ilə bağlı maliyyə institutlarının