Məhkəmə göstərə bilər, onlara xas olan səlahiyyətləri dayandırılması üçün məhkəmə baxışının dəstək arbitraj — Sinqapur Beynəlxalq arbitraj blog

Istehzayana bu idi ki, biz nə ilə bağlı əmək arbitrajı biri var idi saziş, müqavilə və digər deyil Necə iddia edirlər əməkdaşları qalmaq üçün arbitraj isə işəgötürən çalışır getmək məhkəmələrində. Sinqapur məhkəməsi qərar çıxarıb ki, (İ) barəsində işçinin ilə verirlər işi dayandırılacaq vasitəsilə (II) o ki qaldı digər əməkdaşları, onda dayandırılacaq altında yurisdiksiyası ki, işçi hazır idi hökm mübahisə ilə birlikdə ilk əməkdaşı. Təşəkkür edirik, Shawn, sonrası üçün çox faydalıdır. Bir sual var, olan mən üçün çox təşəkkür edirəm, bütün fikirlər: Bəlkə edəcək məhkəmə icraatı dayandırmaq iş üzrə arbitraj öz təşəbbüsü ilə həyata keçirilməsi qaydasında, onun hasilatı yurisdiksiyasında olmaması olduğu