Mənəvi təzminat Rusiyada

Nədir»mənəvi zərər»deməkdir § Mənfi hisslər insanın Rusiyada olan müxtəlif Hüquqi tənzimlənməsi ilə bağlı məsələlərin mənəvi ziyan və onun kompensasiya Rusiya Federasiyasının yolu ilə həyata keçirilir: § Konstitusiya Rusiya Federasiyasının § Mülki məcəllə § Əmək məcəlləsi, § prinsipləri və beynəlxalq hüquq normalarına qarşı hüququ yarandığı kompensasiya mənəvi zərər olmalıdır: § mövcudluğu zərər § qanunsuz hərəkət və ya hərəkətsizlik cinayət § səbəbiyyət arasında hərəkətləri və iştirakı ilə mənəvi zərər § günah cinayətkarın. Kompensasiyanın məbləği asılıdır: § günah günahkarı dərəcəsi § fiziki və mənəvi əzab ilə bağlı xüsusiyyətləri olan bir insan zərər § digər diqqətəlayiq hallar Dövlət özünü Konstitusiya səmərəli istifadə institutunun mənəvi