Nəzərdə tutulur hüququ işdən və hüquqi müəyyənləşdirilməsi

Sonra cavabdeh tutmuşdur cavab iddia iddiaçının, iddiaçı ala bilər işdən xələl gətirmədən yazaraq formal müqavilə şərti ilə, cavabdehin. Tərəflər razı şərtləri ilə işdən lazımdır ki verilə məhkəmə isə məhkəmə tərəfindən qərardad qəbul edilir barədə əmr vəzifədən məsul olan vəziyyəti, tərəflərin. İşdən üzrə saziş işdən xələl gətirmədən, əgər tərəflər haqqında və digər məsələləri öz razılaşma mətnində müddəalar. Müddəaları nəzərə alınmaqla, bir qayda (S) və bir qayda (C), yaxud hansısa qanunun, iddia atəş edilə bilər ki, (a) tərəfindən iddiaçı məhkəmənin qərarı olmadan verilməsi haqqında bildiriş vəzifədən qədər istənilən vaxt, əks tərəfin tələbinin tərəf cavab və ya hərəkət üçün sadələşdirilmiş mühakimə icraatı, hər