Norveç Məhkəmə İnformasiya Yardım

Disclaimer: Məlumat verildi üçün yalnız ümumi məlumatlar və ola da bilməz, tamamilə dəqiq, konkret halda. Suallar şərhi ilə bağlı konkret norma xarici qanunvericiliyin lazımdır ünvanlamaq müvafiq xarici orqanlarına və ya xarici vəkil. Norveç iştirakçısıdır Haaqa konvensiyasının verilməsi haqqında xaricdə məhkəmə və kənar sənədlər üzrə mülki və ticarət işləri. Tam məlumat fəaliyyəti haqqında konvensiyada, o cümlədən interaktiv online forması mövcuddur saytda Haaqa konfransı. Sorğu doldurulmalıdır iki nüsxədə təqdim edilir iki dəstləri sənədlərin üçün, ona xidmət, eləcə də tərcümə, birbaşa mərkəzi orqanı Norveç tarixli Haaqa konvensiyasına verilməsi haqqında. İnsan amerika Birləşmiş Ştatları yerinə yetirən sorğu forması olmalıdır, ya da vəkili və ya