Norveç mülki prosesin təsiri altında qanunvericiliyinin Aİ — SpringerLink

Təsiri, Avropa Birliyinin sistemi mülki ədalət mühakiməsinin avropa ölkələrinin Maraqlıdır, həmçinin dövlət- Aİ Ancaq bu, var və başqa dolayı yollarla olan Aİ-nin idarə təsir norveç qanunvericiliyində, çünki Norveç bir hissəsidir, Avropa iqtisadi məkanının Bu töhfə baxılır dolayı təsir Xartiyasının əsas hüquqlarının Avropa ittifaqının ümumi prinsipləri ayrı-seçkilik cinsə görə, vətəndaşlığı, habelə prinsipləri ekvivalentlik və səmərəliliyi, habelə təkrar hüquq Aİ-nin norveçin hüquq sistemində