Norveç sərvətlər LGBT — hüquq sürgündə proqramının

Norveç fəxr edir ki, bir alovlu müdafiəçisi, insan hüquqları, özünü onların hərtərəfli qanunvericiliyin. Baxmayaraq ki, yoxdur qorunması ayrı-norveçin Konstitusiya, əsas konvensiyalar, insan hüquqları üzrə daxil Norveç qanunvericilik yolu ilə qanunun qəbul olunması insan hüquqları haqqında -cu il. O, üstünlük təşkil edir üzərində norveç qanunvericiliyinə istisna olmaqla, Konstitusiya qalır ki, ən mühüm hüquqi vəziyyəti. Müdafiə azadlığı, fikri ifadə etmək üçün bütün, o cümlədən LGBT-insanların da şamil edilir maddə yüz Konstitusiyasına. -cü ildə Norveç oldu ikinci ölkə dünyada tətbiqi üzrə qanunvericiliyin, tənzimləyici qeydə alınmış tərəfdaşlıq şəxslər arasında bir cinsin haqqında qanun vasitəsilə qeydə alınmış tərəfdaşlıq. Bu qanun ləğv edildi -cu ildə, zaman,