Norveç Yoxlama — Norveç Cinayət — Mülki Məhkəmə Hesabatlar Axtarış

Cinayət rekord axtarış Norveçdə həyata keçirilir vasitəsilə yerli instansiya əsasında məhkəmə şərti ilə şəhər. Hesabat daxil ola bilər tip örtük, tarixi fayl, yeri fayl, işin nömrəsi, məlumat, sərəncam informasiya və hökmü məlumat. Bu axtarış aparılır, yerli səviyyədə vasitəsilə məhkəməsi əsasında məhkəmə şərti ilə şəhər. Hesabat daxil ola bilər tip örtük, tarixi, nömrəsi, işin məhkəmənin adı, olduğu işə təhrik etdi, iddiaçı, cavabdeh və sərəncamlarını, əgər məsələ ola bilər yerləşir. Bu axtarış aparılır, yerli səviyyədə vasitəsilə məhkəməsi əsasında məhkəmə şərti ilə şəhər. Hesabat daxil ola bilər tarixi, nömrəsi, işin məhkəmənin adı, olduğu işə təhrik etdi və status halda iflas bir halda ola