Nyu-York borc kolleksiya: məhkəməsi etiraf bir qeyd-şərt müqavilədə — Frank, Frank

Bir kredit kartı şirkətinin ittiham, o cümlədən arbitraj qeyd-şərt öz müqavilələrdə kart məqsədilə qarşısını almaq mümkün məhkəmə iddialarının Məhkəmə tərəfindən müəyyən edilmişdir ki, baxmayaraq üzvləri xəritəsi, bəlkə də heç var bildiriş, o idi bağlı orijinal layihə əsasında inşa edilən razılaşma və mübahisə həll edilməli Arbitraj məhkəməsində