Pulsuz Hüquqi Məsləhətlərin Verilməsi

a) inzibati cərimənin yüz zaman sükan arxasında ilə qan spirt, q l qr — qiymətləndirilməlidir qan və ya. və ölçülür içe çekildiğinde hava. b) aradan qaldırılması sürücülük vəsiqəsi üç ay ərzində və inzibati cərimə miqdarda yeddi yüz zaman sükan arxasında ilə qan spirt, q — qr — bu ölçülür qan nümunəsi və ya, ölçülür içe çekildiğinde hava. c) azadlıqdan məhrum iki aydan artıq beş ildir ki, sürücülük vəsiqəsinin alınması, altı ay və inzibati cərimə. iki yüz, sükan arxasında olarkən ilə qan spirt, qr — lt və ya daha çox, nümunəsi olan, qan və ya, altmış və ya daha çox, köməyi