Qısa icmalı norveç haqqında qanunun vərəsəlik zamanı

Əgər altı evli idi, payı ölən (adətən yarısı) ümumi əmlakının və hər hansı mülkiyyətində ayrıca əmlakı ölən olacaq ola miras olacaq yerləşir. Əgər ölən uşaqlar olub, nəvələri və ya, ər arvad almaq dördüncü (kimi, bu dəfə də ən azı, MOK) bu əmlak. (Orada haqqında bir az daha çox minimal miras bölməsində.) Əgər yaxın qohum ölmüş şəxsin valideynləri, qardaşları, bacıları və ya onların nəslindən, həyat yoldaşı olacaq varis yarısını (və ya kimi, bu dəfə də ən azı MOK, bax bölmə vərəsəlik). Ehtimal ki, həyat yoldaşı olacaq saxlaya həyat əmlakın birgə qazandığı əmlak ki, bir qayda olaraq paylanacaq nə qədər ki, həyat