Rəhbərliyi Norveçin: əmək müqaviləsi, sizin hüquq və vəzifələri: bütün əməkdaşları təmin etməlidir ki, onlar

Bütün işçilər təmin etməlidir ki, onlar həqiqi əmək müqaviləsi onlar olub, tam və ya natamam məşğulluğun. Müqavilədə göstərilməlidir hüquq və vəzifələri ilə istər işçinin, istərsə də işəgötürənin. Var, ali qanunvericilik Norveç qoruyub saxlamaq üçün bütün işçilərin ölkədə. Bu qanun bütün əməkdaşlarına təminat verir (hər ikisi norveç işçiləri, xarici işçilərin və xidmət təminatçıları), qorunur halda, zədə və ya xəstəlik, onlar zərər görə iş nəticəsində, onlar ki. Akt iş mühitinin ən əhəmiyyətli olan bu qanunların. O yerdə saxlamaq və saxlamaq sağlamlıq və təhlükəsizlik norveç iş yerində, o tənzimləyir əmək hüquqları və vəzifələri. Baxmayaraq ki, bu, məcburi deyil üzvlük həmkarlar ittifaqı Norveçdə, bu,