Rusiya arbitraj məhkəməsi haqqında qərardad çıxarır mülkiyyətçisi gəlir xeyrinə vergi müfəttişliyinin — Hey — qlobal

azn mübahisə etdiyi Rusiya anlayışı istifadə olunur»olan şəxs faktiki hüququ gəlirləri»(-ci maddəsinin və DAĞLIQ qarabağ RF) və başqa tanınmış»kimi sahibi qaydaları», çıxdı noyabrın əvvəllərində. Amma başqa son qərarı Arbitraj məhkəməsinin Moskva (məhkəmə) xeyrinə qərar çıxarıb müfəttişləri. Məhkəmə razılaşdı vergi müfəttişliyi (müfəttişliyi) ki, vergi dərəcəsi deyil, tətbiq edilə bilər ona görə ki, şirkətlər var dividendlər Rusiyadan idişirkətinin yoxdur faktiki hüququnun dividendlər və bilmədi, ona görə də, güzəştlərdən istifadə edirlər nəzərdə tutulan rusiya-kipr vergi sazişin. -ci ildə PİQ(vergi ödəyicisi və ya cəmiyyət) paylanıb dividendlər dörd səhmdarların. Bu zaman istifadə edilən beş vergi dərəcələri nəzərdə tutulmuş Vergi razılaşması ilə Rusiya arasında Kipr. Yoxlama