Sahibkarlıq və biznes-statistika

Bu kitabça təmsil toplusu tez-tez istifadə edilən qrafik istiqamətləri sahəsində sahibkarlığın və səmərəliliyinin kiçik biznes kimi yeni müəssisənin yaradılması, iflas əmsalı iş yerlərinin yaradılması, məşğulluq müəssisələrin ölçüsü. O, alır keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi hesabat göstəricilərinin sahibkarlıq fəaliyyətinin’ hazırladığı foru (Danimarka). Göstəricilər sahibkarlıq proqramının — bu birgə səyləri müzakirə etmək üçün bir siyasət haqqında, analitik modelinin qurulması ölçü infrastrukturunun və toplanması müqayisəli məlumatların. ilk baxışda: məqamları təqdim seçim tez-tez istifadə edilən qrafik üzrə sahibkarlığın və kiçik və orta sahibkarlığın tendensiyaları performans kimi yeni müəssisənin yaradılması, iflas, iş yerlərinin yaradılması göstəricidir müəssisələri, məşğulluq ölçüsü, əmək məhsuldarlığının müəssisədə boy, motivasiya yaratmaq üçün biznes və ya