Seminar: Müdafiə, məşğulluq Norveç — hansı əsas qaydaları. Training and consulting mərkəzi üçün immiqrant

Siz burada Mərkəzi səlahiyyətlərinə üçün immiqrant — seminar: Əməyin mühafizəsi Norveç — hansı əsas qaydaları. Arxalanaraq böyük uğur Mərkəzi səlahiyyətlərinə üçün immiqrant keçirəcək seminar haqqında Qanunu Norveç işçi mühitin hüququna malikdirlər: əməyin mühafizəsi Norveç — hansı əsas qaydaları. TSP təmsil layihə maliyyələşdirilən İdarə edilməsi üzrə inteqrasiya və müxtəliflik və idarə çin mütəxəssisləri Norveç. TSP dəvət q-taxta Dalheim kimi seminar spikeri. O, çox gözəl bir hüquqşünas və məsələləri üzrə mütəxəssis, məşğulluq. O verəcək baxış norveç əmək qanunvericiliyinin, o cümlədən əsas məsələləri, əmək hüquqları, kimi müvəqqəti və daimi məşğulluq, iş vaxtı, məzuniyyət, işdən, tərcümə biznes, ayrı-seçkilik və münaqişələrin iş yerində. O, yönəldilib